lördag, november 26, 2011

En enkel tag till Ljus papercraftscandinavia.com*

klippt ut de vackra snöbären ur Forever Santa papper!
och inkido stämpeln Wish you a vintage christmas

Inga kommentarer: